रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या उद्घाटन सोहळा – १३ जुलै, २०२१