संस्था हीरक महोत्सवी वर्षपूर्ती – प्रशालेत उत्साहात साजरी……